RECC heeft een visie op vastgoed die gaat over mensen. Over hun wensen en dromen, de veranderingen in hun levens en de omgeving waar zij willen zijn.

Wij ontwikkelen scenario’s voor ruimte. Duurzame, stijlvolle en onderscheidende concepten en vastgoedoplossingen die welkom zijn in de lokale gemeenschap en rendement leveren voor de deelnemers.
RECC is inzetbaar in de vertaalslag van beleid en visie naar concrete plannen.

Over ons

RECC ondersteunt gemeenten, instellingen en ondernemers bij vernieuwing van locaties, gebieden of vastgoed tot innovatieve werk- of woonmilieus.
Lees verder
Stadsveld

Stadsveld

Hoe kun je wonen in de stad met eigen plekken waar je fijn kunt rondwandelen, even kunt verblijven maar ook lekker kunt rennen en ravotten? Stadsveld is een groepering van…
Lees verder
Bermbloemen

Bermbloemen

Hoe verbeter je de aantrekkelijkheid van een bedrijventerrein met een eenvoudige ingreep? In een casestudy voor Krimpen aan de IJssel en Mijdrecht zochten we samen met NIO architecten de mogelijkheden…
Lees verder

Thema’s

In de projecten die RECC realiseert staan drie thema’s centraal: persoonlijk, duurzaam en verbinding.
Lees verder
Scalda College

Scalda College

Hoe creëer je een vernieuwende onderwijsomgeving? Vanuit het basisidee om de opleidingen toerisme, horeca en economie van het Scalda College Zeeland te integreren met professionele leisure- en horecabedrijven ontwikkelden wij…
Lees verder
De Hoge Hoed

De Hoge Hoed

Hoe creëer je een goed woonmilieu voor senioren in hoogbouw? In een casestudy zochten wij samen met dok architecten de oplossing laag bij de grond. We ontwikkelden een plint met…
Lees verder

Aanpak

RECC hanteert een conceptuele aanpak en organiseert het proces in heldere stappen.
• Programmering en branding
• Businesscase en contractering
• Projectorganisatie en regievoering
Lees verder