Bij RECC hebben we een visie op vastgoed die gaat over mensen, over de veranderingen in hun levens en de manier waarop zij willen samen leven en wonen.

Nieuwe woon- en leefvormen bedenken en helpen realiseren die een antwoord geven op de vraag naar een zorgzame en duurzame samenleving en naar stedelijke verdichting. Dat doen we. Samen met investeerders maken we de vertaalslag naar concrete plannen.

Over ons

Bij RECC ondersteunen wij investeerders met het onderscheidend en haalbaar maken van bijzondere leef- en woonvormen en het verwerven van posities en locaties voor realisatie.
Lees verder
Het Zuiderterras

Het Zuiderterras

Hoe breng je een zekere rust en standing in de architectuurvariatie van particulier opdrachtgeverschap? Voor een tender van de gemeente Purmerend voor een prachtige plek in de nieuwe buurt Kop…
Lees verder
Dorpsveld

Dorpsveld

Hoe creëer je doorstroming in een vergrijzende wijk? Voor de gemeente Westland bedachten we een gemengd buurtje met ‘gespikkeld’ wonen voor ouderen en jongeren met een losse structuur die intimiteit…
Lees verder
De Vijzeltuin

De Vijzeltuin

Hoe integreer je zorgwoningen en een klinisch centrum in een woonbuurt in het historische centrum van Enkhuizen? Wij dachten mee in het team van M.J. de Nijs projectontwikkeling en ontwikkelden…
Lees verder

Thema’s

Bij RECC proberen we autonome trends en transities in de samenleving te begrijpen en daarbinnen eigen ideeën te ontwikkelen voor het leven en wonen van mensen.
Lees verder
Scalda College

Scalda College

Hoe creëer je een vernieuwende onderwijsomgeving? Vanuit het basisidee om de opleidingen toerisme, horeca en economie van het Scalda College Zeeland te integreren met professionele leisure- en horecabedrijven ontwikkelden wij…
Lees verder
Bermbloemen

Bermbloemen

Hoe verbeter je de aantrekkelijkheid van een werklocatie met een eenvoudige ingreep? In een casestudy voor Krimpen aan de IJssel en Mijdrecht zochten we samen met NIO architecten de mogelijkheden…
Lees verder